תל אביב
2012

שתי קומות ששופצו מהיסוד והפכו לדירת נופש למשפחה החיה בניו יורק .