קיבוץ געש 
2018

בית פרטי בהרחבת הבניה בקיבוץ געש  .