קיבוץ געש
2018

בית פרטי בהרחבת הבניה בקיבוץ געש .