Israel

קיבוץ געש
2018

בית פרטי בהרחבת בניה בקיבוץ געש עבור משפחה עם 3 ילדים מתבגרים.
בבית זה שונה המפרט הטכני, אותו הציע הקבלן, באופן טוטלי.
 

 

הרצליה
2015

בית פרטי בן  50 שנה בהרצליה הצעירה.
עבור משפחת בת 5 נפשות.
שופץ מהיסוד כולל שינוי חזיתות וגינה היקפית,
על ארבע קומותיו. 

חיפה
2013

בית פרטי בן 60 שנה – שופץ מיסודו כולל שינויי חזיתות – על שלושת קומותיו.
עבור משפחחה בת 4 נפשות.
שילוב רהיטים וחפצי וינטאג' בצבעוניות נועזת על רקע רגוע ומינימליסטי יצרו חלל מעניין וחם.

נוף ים
2006

דירת שיכון בת 40 שנה – שופצה מהיסוד , כולל שינויי חזיתות, והפכה לדירת גן עכשווית ומרווחת ,המעבירה תחושת מרחב של בית פרטי עבור משפחה בת 4 נפשות.

תל אביב
2014

דירת גג בעלת שתי קומות ומרפסות גג ששופצו מהיסוד והפכו לדירת נופש למשפחה בת 5 נפשות החיה בניו יורק .

COMING SOON

Israel

בית בקיבוץ געש 

תל אביב
ירושלים
חרוצים